Interimair Linkedin Interimair Twitter
Interimair logo

Koninklijke belangstelling voor project Interimair

Interimair Raalte heeft tijdens het jubileumcongres van DIVOSA (vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale vraagstukken) donderdag 11 juni in de Jaarbeurs Utrecht het door haar ontwikkelde project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ mogen presenteren aan Hare Koninklijke Hoogheid prinses Máxima.

De doelstelling van het project is om langdurig werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een zo hoog mogelijke trede op de re-integratieladder. Het project is dermate succesvol gebleken, dat het recent door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid officieel is gecertificeerd tot een van de 7 landelijk Best Practices ten behoeve van de doelgroep langdurig werklozen.Het door Interimair ontwikkelde project ten behoeve van de gemeente Schiedam is hiermee onderzocht op effectiviteit van de inzet van re-integratiemiddelen. De resultaten hebben de verwachtingen en doelstellingen ruimschoots overtroffen en bewijzen dat -ook in tijden dat het economisch tegenzit- het de moeite waard blijft om te investeren in mensen die langdurig werkloos zijn. Het project is opgezet vanuit de overtuiging dat -ondanks belemmeringen- iedereen bepaalde krachten en kwaliteiten heeft.

Centraal in de klantbenadering staat KLANTGERICHTHEID: het opbouwen van een professionele vertrouwensrelatie, een respectvolle benadering, een ruime bereikbaarheid en een kleine caseload. Het project is niet alleen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht op effectiviteit, er is ook een klantenonderzoek onder de Schiedamse langdurig werklozen zelf verricht. De resultaten van dit project zijn inmiddels opgetekend in een boek, getiteld ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’, de problematiek, de aanpak en successen.

 


Alle nieuwsberichten weergeven
x
Deze website maakt gebruik van cookies en trackingcodes om informatie op te slaan. Door deze site te gebruiken, accepteer je de voorwaarden en privacy beleid. Lees meer. Akkoord