Interimair Linkedin Interimair Twitter
Interimair logo

Schiedam krijgt waardering van Ministerie SZ

Het project ‘MET KOMPAS KOERSEN NAAR EIGEN KRACHT’ van de afdelingen Werk en Inkomen is volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een goed voorbeeld voor andere gemeenten. Het project is een van de 6 best practices t.b.v. de doelgroep 'langdurig werklozen'.

Marlé Nijhuis, projectleider ‘MET KOMPAS KOERSEN NAAR EIGEN KRACHT’ licht toe: Dit project wordt uitgevoerd door een projectteam van 10 externe medewerkers. Ons doel is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in beweging te krijgen en te laten participeren op een zo hoog mogelijke trede van de zogeheten re-integratieladder. We doen dit vanuit de overtuiging dat -ondanks de belemmeringen- iedereen bepaalde krachten/kwaliteiten bezit en vooral die willen we samen met de klant gaan ontdekken en benutten.

Het Kompas hierbij wordt gevormd door de projectmedewerkers en hun eigen kwaliteiten. Daarnaast doen we dit via een andere methodiek en benaderingswijze dan gebruikelijk. Centraal in onze klantbenadering staat KLANTGERICHTHEID: het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de klant, een respectvolle benadering en een ruime bereikbaarheid. Deze kernbegrippen dienen overigens niet te worden verward met een softe benadering.

Inmiddels ruim een half jaar bezig, zijn de verwachtingen en beoogde prestatie-indicatoren ruim overtroffen. Hoewel uitstroom naar werk geen directe prestatie-indicator/doelstelling vormde voor deze groep klanten, hebben we begin april de 50ste klant uit kunnen laten stromen uit de WWB-uitkering.

Naast deze resultaten hebben we het project eind december aangemeld bij het projectbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat landelijk onderzoek doet naar best practices van re-integratie. In samenwerking met hen hebben we onze methodiek en werkwijze beschreven, onderbouwd en aangeleverd aan een deskundigenpanel dat op 24 maart 2009 het project heeft gecertificeerd. Deze certificering wordt vertaald in het feit dat het Schiedamse project inmiddels is geplaatst op de website www.interventiesnaarwerk.nl. Het panel heeft daarbij vermeld dat het project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ van de gemeente Schiedam tot de beter beoordeelde projecten behoort.

Daarnaast hebben wij ook een klantenonderzoek gehouden, waaruit blijkt dat onze werkwijze en benadering overwegend als zeer positief worden ervaren. Het project kent tevens een samenhang met het voorbereidingstraject Participatiebudget. Medio april is de gemeente Schiedam gestart met het pilotproject ‘PIEKEN in Schiedam’ en de ervaringen die reeds zijn opgedaan met het project ‘Kompas’ zullen ongetwijfeld voor extra stimulans en inspiratie zorgen.

Interimair/Marlé Nijhuis is door de gemeente Schiedam gevraagd voor het projectleiderschap van beide projecten. De methodiek en ervaringen van het project 'Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht' zullen worden vastgelegd in een boekje dat begin juni 2009 beschikbaar komt.

De gemeente Schiedam en Interimair zullen dit project presenteren tijdens het DIVOSAcongres op 11 en 12 juni 2009 in de Jaarbeurs Utrecht.


Alle nieuwsberichten weergeven
x
Deze website maakt gebruik van cookies en trackingcodes om informatie op te slaan. Door deze site te gebruiken, accepteer je de voorwaarden en privacy beleid. Lees meer. Akkoord