Interimair Linkedin Interimair Twitter
Interimair logo

Sociaal Maatschappelijk Ondernemen

Met veel plezier en vooral overtuiging ben ik bijna 20 jaar een zelfstandig ondernemer geweest, die Sociaal Maatschappelijk Ondernemen hoog in het vaandel had staan. Onder het motto ‘gaat het mij goed, dan mogen ook anderen daarin delen’ heb ik vele maatschappelijke organisaties, clubs, individuele en groepsprestaties lokaal, regionaal, landelijk en internationaal ondersteund op gebied van:

 • cultuur
 • educatie in ontwikkelingslanden
 • gezondheid in Nederland
 • gezondheid in ontwikkelingslanden
 • kinderen in achterstand in Nederland
 • kinderen in achterstand in ontwikkelingslanden
 • muziek
 • natuur
 • ontwikkelingshulp
 • sport
 • welzijn van ouderen in Nederland

Enkele meerjarige contracten lopen nog even door, maar in het kader van toewerken naar mijn ‘proef-pensioen’ ga ik deze activiteiten per 01 januari 2021 afbouwen.
Ik hoop van harte dat er anderen zijn die het stokje van mij zullen gaan overnemen https://interimair.info/Over-interimair/Sponsoring/

 

Toewerkend naar de afbouw heb ik gemeend in 2020 nog een drietal bijzondere sponsordoelen toe te voegen.

De Fleur Bloemen Stichting

Op 04 maart 2020 hebben maar liefst 13 belangstellende basisscholen in de Gemeente Raalte een prachtig en indrukwekkend tekstbord overhandigd gekregen van de Fleur Bloemen Stichting, gesponsord door Interimair. 
De Fleur Bloemen Stichting stelt zich ten doel om pesten onder kinderen en jongeren tegen te gaan. De stichting maakt pesters bewust van de mogelijke gevolgen van pestgedrag door het geven van voorlichting op scholen en bij verenigingen. Het verschil tussen plagen en pesten is een belangrijk onderdeel hierbij. 
 
 
'Ik ben door alle hulp, zowel in de jeugd als in de volwassenenzorg, gekomen waar ik nu ben. Daar ben ik tot op de dag van vandaag dankbaar voor. Natuurlijk is het vaak moeilijk geweest en echt niet makkelijk, maar toch heb ik het allemaal maar mooi geflikt!' Een citaat uit het autobiografische boek van Angelique Kesselaar 'Mijn leven in een zorginstelling'.

Een ode aan Ambiq, specialist LVB, de vele geweldige zorgverleners en natuurlijk aan mensen zoals Angelique.

Blij dat ik mijn bijdrage heb kunnen leveren aan de totstandkoming van dit boek en daarmee een tweede prachtig sponsordoel heb gevonden in mijn afrondende fase.

 

Inmiddels is ook het derde sponsordoel gevonden.

Hierin komen veel kernwaarden van mij als mens en ondernemer samen: bewustzijn, bezieling, bloei, daadkrachtig, dankbaarheid, drive, enthousiasme, groei, inspiratie, inzicht, leefstijl, ondernemend, ontwikkelen, optimisme, passie, persoonlijke ontwikkeling, plezier, presteren, respect, resultaat, uitdaging, veranderen, volharding, wilskracht.

Nadere info volgt t.z.t.


Alle nieuwsberichten weergeven
x
Deze website maakt gebruik van cookies en trackingcodes om informatie op te slaan. Door deze site te gebruiken, accepteer je de voorwaarden en privacy beleid. Lees meer. Akkoord